Saturday, June 25, 2016

27 juni 2016

Ook genoten van 'residentie musica'?
Schitterend wat onze kinderen (en leerkrachten) muzikaal op de mat leggen.
En met zoveel aanstekelijk plezier.

Maandagavond is het de beurt aan de zesdeklassers om hun uit de kluiten gewassen musical op de planken te brengen. Zij nemen afscheid van de lagere school en krijgen  in het bijzijn van hun ouders hun getuigschrift uitgereikt. Met een lekkere receptie na, verzorgd door ouderraad en leerkrachten.
Overdag zijn de eersteklassers nog een allerlaatste keer gaan zwemmen in Zundert. Ook een afscheid na héél vele jaren.
De kleuters houden hun sportdag op en rond de voetbalvelden van MVV.
In de voormiddag spelen de zesdeklassers hun generale repetitie voor alle kinderen van de lagere school.
Juf Lobke geeft met haar (dans)partner enkele voorstellingen voor de eerste- en vijfdeklassers.
En ook in de tweede klas wordt er door de kinderen toneel gespeeld voor de ouders.
Er is een overleg gepland met Stekelbees om buitenschoolse opvang zo comfortabel mogelijk af te stemmen op de school.

Dinsdag vertoeven alle kinderen van de lagere school de hele dag op de Mosten. Mooi weer zou fijn zijn dan. We maken kennis met onze nieuwe klusjesman.
Lea en Cobi worden ter gelegenheid van hun afscheid in de bloemetjes gezet door onze kleuters.
's Avonds voeren de zesdeklassers hun musical nog een keer op voor iedereen die er zin in heeft.

Woensdag worden de diploma's uitgereikt aan onze oudste kleuters. Hun eerste carrièrehoofdstuk in de Schoolstraat zit er op.

Donderdag komt het rapport mee naar huis. En dit is dan de dag waarop de boekentassen twee maanden ver weg op de zolder kunnen geparkeerd worden. Dan is er tijd, veel tijd om te spelen, om te sporten, om een fijn boek te lezen, om een reisje te maken of om gewoon wat te genieten van de zon en van... niks moet! Om 11 uur rinkelt de laatste bel. Kinderen die niet naar huis kunnen, worden tot 's middags opgevangen in de lagere school.

WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL ONTSPANNENDE VAKANTIE EN WE ZIEN MEKAAR WEER OP DONDERDAG 1 SEPTEMBER
(ontaal eersteklassers op 29 augustus en onthaal kleuters op 30 augustus)

Sunday, June 19, 2016

20 juni 2016

Hoogstraten straalde zondag onder de zon. Maakt de wereld toch wel gezelliger.
Hopelijk krijgen we de laatste schoolweken meer van dat want er staan nog verschillende buitenactiviteiten op het programma.

Maandag fietsen de vijfdeklassers naar het bos in Wortel-kolonie om daar de pret van hun kasteelklassen nog even te laten herleven.
De zesdeklassers trekken voor een hele dag avontuur naar Rijmenam om in de bomen te gaan slingeren en met groot risico op nat pak over waterplassen te waggelen.
's Avonds is er bijeenkomst voor de bibjuffen en -meesters.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag zwemmen de vierde- vijfde- en zesdeklassers.
Tweede klassen hebben oudercontacten.

Woensdag staat de kleuterleerdag op het programma: de oudste kleuters mogen een voormiddag gaan 'leren' in de eerste klas en onze eersteklassers mogen lekker terug gaan 'spelen' bij hun oude kleuterjuffen.
Er zijn ook oudercontacten gepland in de eerste klassen

Donderdag wandelen de eersteklassers naar Hoogstraten voor een bezoek aan het begijnhof.

En omdat vorige week de Hoogstraatse sportdag omwille van dreigend slecht weer is weggevallen, zetten we nu vrijdag onze eigen olympische sportdag op poten voor de kinderen van de lagere school.

Zaterdag en zondag moeten jullie zeker eens komen kijken naar 'RESIDENTIE MUSICA', een musical die wordt gebracht door leerkrachten en kinderen van het scharrelkoor. Kaarten aan 6 euro nog verkrijgbaar op het secretariaat. Locatie: Vooraard 14A


Sunday, June 12, 2016

13 juni 2016

Het einde komt nu wel écht razendsnel dichterbij.
Laat maar komen, denken de meesten natuurlijk, dat betekent vakantie.
En of zij gelijk hebben!
Maar eerst nog even een toetsappel doorbijten en een resem overgangsgesprekken.
En onze kleuters, zij sporten dagelijks voort.
Juf Tine Mariën zal daar jammer genoeg niet bij zijn. Zij herstelt nog van een heelkundige ingreep. Haar kleuters worden ondertussen vertroeteld door juf Lore.

Maandag zwemmen de eersteklassers en ook de oudste kleuters.
Directies van Jong Markdal focussen op de organisatie van volgend schooljaar.

Dinsdag zwemmen 4, 5 en 6.
Enkele vierjarigen hebben nog een laatste medisch onderzoek.
Na school vergaderen de leerkrachten.

Woensdag is nog even lastig voor de lagere schoolkinderen. Zij moeten dubbel voorzichtig zijn en de ingang langs de grote speelplaats gebruiken. Op de sportspeelplaats komt nog even een kraan om de nooduitgang voor de nieuwe klassen aan de achterkant van de turnzaal te installeren.

Donderdag kunnen de nieuwe kleuters voor september zich komen inschrijven.
Na school evalueren de leerkrachten van de lagere school hun traject op weg naar een échte kinderrechtenschool.
's Avonds vergadert de schoolraad en de ouderraad.

Vrijdag moet een feest worden voor de kinderen van de lagere school: zij mogen de hele dag sporten, met locaties verspreid over verschillende Hoogstraatse scholen. Kook alvast maar een groot bord spaghetti voor wanneer ze thuiskomen...

Sunday, June 5, 2016

6 juni 2016

Is de zomer nu écht begonnen?
Lek er wel op afgelopen weekend.
Maar wij gaan alleszins nog drie weken op ons elan door.
De kleuters starten alvast met hun sportveertiendaagse.

Maandag maken we de evaluatie van het afgelopen jaar ' kleur bekennen', een organisatie die ons ondersteunt bij de uitbouw van onze zuidwerking.
De eersteklassers gaan zwemmen in Zundert en ondertussen tekenen we het nieuwe contract met het lokale zwembad.

Dinsdag zwemmen de vierde-, vijfde- en zesdeklassers.
Vnadaag staat er een evaluatie van onze vriend Gloob op het programma die onze zuidwerking in de kleuterschool een gezicht geeft.
Clb houdt zitdag in de lagere school.
Er is medisch onderzoek voor kleuters van 2K.
's Avonds vergadeer het dagelijks bestuur van de ouderraad.

Woensdag is clb opnieuw present in de lagere school.
In de namiddag kunnen de liefhebbers van tweede en derde graad met meester Sander minitennis gaan spelen in Merksplas.

Donderdag bezoeken de derdeklassers het IJsklompke in Meerle.
We krijgen een controle over de vloer in verband met de verkoop van schoolmelk.
's Avonds komen alle schoolcomité's van KOBA Hoogstraten samen op het Seminarie.

Vrijdag staat er bij de Gelmertjes een nieuw overleg gepland over kansarmoede.

Sunday, May 29, 2016

30 mei 2016

We moeten deze nieuwsbrief beginnen met erg droevig nieuws: Vannacht is de echtgenoot van juf Noor na een korte ziekteperiode overleden in het ziekenhuis. Ziek zijn is voor niemand een zegen maar soms kan het zo ontzettend en griezelig snel achteruitgaan dat mensen nauwelijks de kans hebben om afscheid te nemen. Al onze gedachten gaan nu uit naar onze collega en haar familie. Dat ze voldoende kracht vinden om deze moeilijke tijden die er zeker nog zullen aankomen, te kunnen dragen.

Onze vierdeklassers staat een week aan zee te wachten tussen hopelijk veel garnalen, krabben en duinzand en met boeiende be- en onderzoeken. Een klein gebedje aan de weergoden is op zijn plaats.
Meester Sander en juf Lut gaan met deze kinderen mee.
Houd er dus rekening mee dat er geen sportsnack is.

Juf Veronica is de hele week op Hocus & Lotus-jobshadowing in een school in San Sebastian. Zij stonden mee aan de oorsprong van dit format om vreemde talen aan te leren.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
Onze oudste kleuters brengen een bezoek aan de fietsenwinkel.

Dinsdag zwemmen vijfde- en zesdeklassers.
Derdeklassers brengen een bezoek aan Desta.

Op woensdagnamiddag kunnen de liefhebbers mee gaan tennissen in Beerse.

Op donderdag geeft Djapo een try-out-les in de zesde klassen.

Vrijdag is hoogdag voor onze kleuters: een karavaan huifkarren brengt hen naar de Mosten voor een hele dag ravotten.

Sunday, May 22, 2016

23 mei 2016

Jammer dat Heilig Bloed weer maar eens is uitgeregend.
Belet ons niet om met een vrolijke snoet weer aan de slag te gaan op...

Maandag: de eersteklassers gaan zwemmen.
Voor sommige kinderen zijn er bijkomende medische onderzoeken.
Na school vergaderen de leerkrachten van de lagere school.

Dinsdag: vandaag zijn er medische onderzoeken voor de kinderen van de tweede kleuterklas.
De vierdeklassers rijden voor hun inclusieve sportdag naar het Zilvermeer.
Vijfde- en zesdeklassers gaan zwemmen.
Met het naderende einde van het schooljaar staan er kindgesprekken op de agenda met CLB.
Na school vergaderen de kleuterjuffen.

Woensdag mogen we onze werking rond vreemde talen toelichten aan een andere scholengemeenschap.
's Avonds zien we mekaar misschien op de jaarmarkt/stratenloop in Hoogstraten

Donderdag is uitzonderlijk een vrije dag.

Vrijdag is de laatste vrijdag van de maand alweer en dit betekent rollerdag.

Monday, May 16, 2016

17 mei 2016

Lekker lang weekend waar de vormelingen wellicht van genoten hebben, ook al konden ze niet in het zwembad duiken.
De eerste fase van de bouwwerken voor twee nieuwe klassen is ondertussen achter de rug. Sportspeelplaats is opnieuw bruikbaar en nu gaan we zo snel mogelijk naar de afwerkingsfase...maar hiervoor moet het dossier eerst de administratieve molen passeren.
Juf Hanne zal nog altijd de klas van juf Noor voor haar rekening nemen terwijl juf Femke de opdracht van juf Hanne overneemt. Een interne reorganisatie vor de beste resultaten.

We beginnen de week dus op dinsdag.
Met een bezoek van onze pedagogisch adviseur en een theaterrit naar de Warande voor onze vierjarigen.
4, 5 en 6 gaan zwemmen.
Betrokken leerkrachten evalueren het afgelopen brugproject.

Donderdag gebeurt de oplevering van deze bouwfase. Directies van Jong Markdal zitten samen in het Spijker.
In de vijfde klas doet Ine Verheyen stage.

Vrijdag maken we ruimte voor een coachingssessie  in onze groei naar kinderrechtenschool.

En wellicht zeggen we op zondag mekaar een goeiedag op Heilig Bloed.