Sunday, April 23, 2017

24 april 2017

We mogen alweer terugblikken op een geslaagd schoolfeest. Dankjewel aan alle helpers en uiteraard bezoekers.
Nu de naweeën nog aan kant brengen en dan weer volle stoom richting mei.

Juf Ilse van de eerste klas en juf Tinne van klas 4 gaan deze week meedraaien in een Griekse school in Katerini. Een nieuwe school met een heel uitnodigend en internationaal karakter maar uiteraard met een heel andere cultuur. Boeiend en zeker verrijkend. Volg hen via onze website (blog).
De kinderen uit de betrokken klassen worden zeker goed opgevangen door juf Sanne en juf Marie.

In de klassen van juf Iris en van juf Ann J zullen de volgende weken enkele stagiairs meedraaien: oud-leerling Iris Sommen en Anneleen Naulaerts.

Het contract van juf Veronica is jammer genoeg afgelopen. Zij heeft de voorbije jaren het Frans bij de kleuters op de kaart gezet en hiermee veel bijval geoogst op verschillende niveaus. Bedankt hiervoor.  Zij werkt de volgende maanden nog verder met enkele klassen op vrijwillige basis.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
Na school vergadert het kernteam.

Dinsdag zwemmen de kinderen van de hoogste drie leerjaren.
Zesde klassen hebben 's avonds oudercontact.

Donderdag vergadert het beleidsteam.
's Avonds is er een infomoment voorzien voor de ouders van de tweedeklassers aangaande de eerste communie. Deze avond gaat door in de kleuterschool.
Voor de zesde klassen is er nogmaals oudercontact

Zaterdagnamiddag is er een activiteit voor de vormelingen in de kleuterschool.

Zondag verzorgt het scharrelkoor een voorstelling, opnieuw in de kleuterschool. Titel: allemaal beestjes.

Saturday, January 7, 2017

9 januari 2017

Uiteraard wensen we iedereen nogmaals een fijn, gezond en vruchtbaar 2017.
In een samenleving waar het goed voelt, dichtbij en/of veraf.

Wij gaan er alvast weer met volle moed en enthousiasme tegenaan om jullie kinderen de best mogelijke leer- en leefschool te geven.
We verwelkomen na vele maanden van noodgedwongen afwezigheid, opnieuw juf Noor in de zesde klas.
Ook juf Marijke komt terug na haar bevallings- en moederschapsverlof.
Juf Sara is opnieuw paraat in 2B.

Maandag kunnen we ook opnieuw een aantal nieuwe kleuters laten meegroeien in de 4 instapklassen.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.

Woensdag gaat juf Iris op nascholing: zoekboeken voor peuters.

Donderdag gaan de jongste kleuters op bezoek bij de apotheker in het kader van hun thema 'ziek zijn'.
1C heeft medisch onderzoek.
3C volgt een workshop in IKO.

Vrijdag bereiden de zesdeklassers het bezoek aan het verkeerspark voor.
Juf Lief volgt een nascholing rond inspirerend hoekenwerk.
De inspectie komt langs voor een toelichting bij het verslag van de doorlichting.

Thursday, December 22, 2016

19 december 2016

Voorpaginanieuws

Een voetbalwedstrijd speel je om te winnen. Dat is duidelijk.
Wanneer Anderlecht aan de leiding staat is iedereen Anderlechtsupporter.
De anderen zwijgen en knarsetanden.
Wanneer Anderlecht twee wedstrijden na elkaar verliest is het crisis. De knarsetanders van weleer juichen en de journalisten hebben lekker voer voor hun voorpagina’s.
En de supporters morren.
Behalve zij die er écht in geloven. Zij blijven hun club steunen door dik en dun…omdat er een hogere waarde in het spel is dan alleen maar winnen of verliezen: passie!

Wel, Een school maak je uit passie.
In het onderwijs sta je omdat je gepassioneerd bent. Omdat je kinderen wil klaarstomen voor een betere toekomst. Omdat je kinderen kansen wil geven. Omdat je kinderen wil laten groeien.
En dat is niet altijd zo duidelijk.
Waarden, opvoeden, leren en onderwijzen, iedereen doet het.
Iedereen heeft ermee te maken en dus heeft iedereen er ook een mening over.
Dat is het boeiende maar tegelijk ook het moeilijke.
Psychologie en pedagogie studeren zijn geen vrijgeleide.
De maatschappij waarin we leven verandert elke dag. De maatschappij waarin onze kinderen als volwassene zullen leven is nog één groot vraagteken. En op dit vraagteken moeten we hen voorbereiden. Hen sterk en zelfstandig maken. Hen leren nadenken over het hoe en het waarom. Hen het plezier in samenleven laten ervaren. Een positieve kijk geven op een steeds groter wordende wereld en hen hierin hun eigen plaats laten vinden.
Dàt is het uitgangspunt van goed eigentijds onderwijs… volgens Scharrel.

En wanneer het goed gaat hebben we veel supporters en staan de tegenstanders te knarsetanden langs de zijlijn.
Wanneer Scharrel in een dipje zit, zwaaien deze laatsten met hun vlaggen.
Maar een échte, gepassioneerde  supporter bezwijkt nooit.
Scharrel beleeft een moeilijk moment. Knock-out geslagen vanop de zijlijn door mensen die vluchtig passeerden in hun tachtiger-jaren-jas.
Met een bestofte leesbril op de neus en de bril om vér te zien diep in hun zakken.
Zo jammer.
Maar net zoals in het voetbal neemt de scheidsrechter de beslissingen en die zijn onaanvechtbaar.

Scharrel keek uit naar een doorlichting.
Zelfzeker.
Omdat iedereen wel gediend is met een schouderklop.
Die van de koning deed deugd maar is naar Belgische normen gewoon protocol.
De schouderklop die we nu verwachtten, kwam er niet.
Maar omdat onze wortels diep zitten en onze vleugels sterk genoeg ontwikkeld, zullen we snel weer een mooie reeks gaan neerzetten, zoals dat dan in voetbaljargon heet.

Bij een loopwedstrijd over 24 uren heb je onvermijdelijke inzinkingen. Daarover kan ik uit ervaring meespreken. Wanneer je die doorgekomen bent, ben je alleen maar sterker geworden.
Wanneer het crisis is bij Anderlecht, mag je er donder op zeggen dat zij het volgende jaar dicht bij de kampioenstitel zullen zijn.
Dikwijls zijn metaforen uit de sport zoveel makkelijker te begrijpen…

Maak jullie dus geen zorgen, Scharrel lééft!
De directeur heeft even een bezinningspauze ingelast.
Van op een afstand zie je alles scherper.

Ondertussen kunnen jullie met al jullie vragen, zorgen of verzuchtingen terecht bij juf Greet van de kleuterschool, bij Heidi van onze ouderraad, bij Gert van het schoolcomité of… gewoon op het secretariaat natuurlijk waar jullie nog altijd met dezelfde glimlach zullen ontvangen worden.

Een heel fijn eindejaar toegewenst
Pat Leysen, directeur


Sunday, December 11, 2016

12 december 2016

3 Kaarsen branden er ondertussen in de adventskrans. Kaarsen, enfin, niet écht, want de inspectie drukte ons vorige week op het hart dat dit in scholen verboden is. Soms, en dan misschien nog net iets meer in 'de donkere dagen voor Kerstmis', heb ik de indruk dat ons leven zich afspeelt van het ene verbod naar het andere. En natuurlijk is veiligheid overal prioriteit nummer 1, en gezondheid. Maar kunnen wij hier asjeblieft zelf wat meer verantwoordelijkheid krijgen van de wetgever?

Maandag zwemmen de eersteklassers, da's geen nieuws natuurlijk.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.

Donderdag heeft CLB zitdag in de kleuterschool.
Juf Veronica en juf Greet B. zullen op vraag van Europahuis Ryckevelde allebei een workshop geven in de 'future classroom' in Brussel.
Info op https://www.epos-vlaanderen.be/nl/leerlabo-door-europahuis-ryckevelde
Na school brengen handige handen van de ouderraad in de kleuterschool alles in gereedheid voor de kerstmarkt van vrijdag. Wie een uurtje tijd heeft om wat te helpen: welkom uiteraard!

Vrijdag gaan de kinderen van de eerste graad verder met hun kerstatelier.
MAAR VOORAL: vanaf 15.15 uur kan iedereen terecht in de kleuterschool voor een gezellige kerstmarkt met veel sfeer rond de vuurkorven, zelfgeknutselde cadeautjes, muziek en optredens, kinderkerstdisco en uiteraard meer dan voldoende hapjes en drankjes: WELKOM!


Monday, December 5, 2016

5 december 2016

Aaaaahhhhhhh....de week beginnen met een dagje vrij. Niet zo gek toch? Al zit er wellicht veel kindergekte in huis nadat Sinterklaas is langs geweest tijdens het weekend. Of komt hij pas vannacht? Tja, zoveel kinderen kunnen niet allemaal tegelijkertijd bediend worden hé...

En wat een schitterende kerststal heeft onze ouderraad daar voor onze kleuterpoort neergepoot!
Wees gerust dat onze kleuters de aanwezigheid van vooral de dieren wellicht goed kunnen waarderen. De STAL dus, maar uiteraard krijgt ook de idee van KERSTmis hiermee een fijne input.
Vlug al even meegeven dat onze kerstmarkt gepland is op vrijdag 16 december vanaf 15.15 uur!

Voor Scharrel belooft het ook een warme week te worden. Drie inspecteurs van de Vlaamse overheid strijken voor enkele dagen neer in het rustige Minderhout om de werking van Scharrel door te lichten. Aangezien we goed weten waarmee we bezig zijn, we altijd alert zijn voor onderwijsvernieuwingen en we regelmatig vanuit verschillende hoeken felicitaties mogen ontvangen voor de manier waarop we werken, zijn we er vrij gerust in. Eigenlijk zijn we zelfs blij met deze inspectieronde. Het zal ons meer bewust maken van onze sterke maar evengoed van onze minder sterke punten. En daarmee kunnen we dan weer aan de slag. Niemand is volmaakt toch?

Omdat de leerkrachten geconcentreerd zijn op deze inspectie zullen er dus wellicht wat minder spectaculaire zaken op het rooster staan en blijven we meer in ons nest.

Er wordt ook niet gezwommen deze week.
Dinsdagochtend zal vooral de kleuterschool op stelten staan: de kerststal voor de deur en sinterklaascadeaus in de klassen!
Donderdag gaan de kinderen van 5B naar het medisch onderzoek in Hoogstraten.
Vrijdag hebben de vijfdeklassers een workshop LABO (leren afval beheren op school).
Voor de eerste graad starten de kerstateliers.

En we sluiten de week af met een eerste appreciatie van onze werking door de inspectie.
Zal het een (ont)spannend weekend worden?

Sunday, November 27, 2016

28 november 2016

De eerste week dat we als volwaardige kinderrechtenschool kunnen starten. Een speciaal gevoel toch wel. Dankjewel voor de overvloed aan cakes en taarten en wafels en hapjes afgelopen vrijdag!

Maandag is ook de startdag van een onderwijskundige inspectieronde voor onze school. Een hele dag lang zullen documenten bekeken worden en interviews worden afgenomen om zo de focus te bepalen waarop de effectieve doorlichting volgende week zich zal toespitsen. We kijken dit met veel vertrouwen tegemoet.
De eersteklassers gaan natuurlijk zwemmen.
De vijfde- en zesdeklassers rijden naar Het Appeltje in Antwerpen voor een voorstelling van B@F.
's Avonds worden de zesdeklassers en hun ouders uitgenodigd door Bert de Kusser, een theatervoorstelling als inleiding bij de lessenreeks over seksuele opvoeding.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Onze vierjarigen hebben medisch onderzoek.

Donderdag is er medisch onderzoek voor 5B en 1B.
De nieuwe BASO-fiche wordt besproken op het CLB.
Er is leerlingoverleg in de lagere school.
Na school vergaderen alle leerkrachten van lager en kleuter.
En 's avonds is het de beurt aan onze ouderraad.

Vrijdag is de grote feestdag! Sinterklaas op bezoek!!!

Dan komt het lange weekend er aan.
Inderdaad, maandag 5 december is een vrije dag voor alle Scharrelaars!

Sunday, November 20, 2016

21 november 2016

Buiten is het bijzonder winderig maar ook binnen de schoolmuren is het zeker niet windstil. Ook deze week weer een goed gevuld programma.

Op onze kleuterspeelwei verscheen in het weekend een prachtig knusse voorleesmobiel.

Maandag sporen de zesdeklassers naar Gent om er het officiële label van kinderrechtenschool in ontvangst te nemen uit de handen van kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen.
Deze dag zal een mijlpaal blijven in de ontwikkeling van onze school.

De secretariaatsmedewerkers van Jong Markdal wisselen gedachten en ervaringen uit op het Seminarie.
De oudste kleuters kunnen lekker wegdromen bij een (voorlees)boek in de bib.
De eersteklassers gaan zwemmen.
Juf Anneleen wordt vandaag in haar klas vervangen door juf Annelies.
Tweede en derde klassen plannen oudercontacten.
Na school is er personeelsvergadering voor de kleuteronderwijzers.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Juf Nicole, juf Greet en de directeur volgen een introductie van ICF (International Classification of Functioning), een algemene standaard die naadloos aansluit op handelingsgericht werken.
Er zijn oudercontacten voor de derde klassen.
Na school is er personeelsvergadering voor de lagere school.
En we besluiten de dag met een feestje voor onze Ecuadoriaanse gasten.

Woensdag zijn er opnieuw oudercontacten voor de derde klas.
Katrien van VVOB begeleidt ons bij het opzetten van het vervolg van ons actieplan scholenbanden.
De kinderen nemen afscheid van de Ecuadoriaanse leerkrachten.
De directeur legt de begrotingsvoorstellen voor aan het schoolbestuur.

Donderdag komt de brandweer langs voor een controle.
Onze Ecuadoriaanse collega's vertrekken terug naar het verre Zuid-Amerika.
Derde en vierde klassen rijden naar Antwerpen voor een theatervoorstelling.
Tweede klassen organiseren nog oudercontacten.

Vrijdag hebben onze kinderen een kinderrechtenkermis opgezet om samen met alle leerlingen van de lagere school en in het bijzijn van de burgemeester en de schepen van onderwijs het heuglijke feit te vieren dat Scharrel vanaf nu kinderrechtenschool mag genoemd worden... en zich ook zo moet/zal profileren in de toekomst. Ook ouders/grootouders zijn welkom.
In de voormiddag vergadert het kernteam.
Juf Marianne volgt een nascholing over interactieve werkvormen.
's Avonds zijn de leerkrachten van de werkgroep pastoraal uitgenodigd op het jaarlijkse feestje van de parochie.