Monday, December 5, 2016

5 december 2016

Aaaaahhhhhhh....de week beginnen met een dagje vrij. Niet zo gek toch? Al zit er wellicht veel kindergekte in huis nadat Sinterklaas is langs geweest tijdens het weekend. Of komt hij pas vannacht? Tja, zoveel kinderen kunnen niet allemaal tegelijkertijd bediend worden hé...

En wat een schitterende kerststal heeft onze ouderraad daar voor onze kleuterpoort neergepoot!
Wees gerust dat onze kleuters de aanwezigheid van vooral de dieren wellicht goed kunnen waarderen. De STAL dus, maar uiteraard krijgt ook de idee van KERSTmis hiermee een fijne input.
Vlug al even meegeven dat onze kerstmarkt gepland is op vrijdag 16 december vanaf 15.15 uur!

Voor Scharrel belooft het ook een warme week te worden. Drie inspecteurs van de Vlaamse overheid strijken voor enkele dagen neer in het rustige Minderhout om de werking van Scharrel door te lichten. Aangezien we goed weten waarmee we bezig zijn, we altijd alert zijn voor onderwijsvernieuwingen en we regelmatig vanuit verschillende hoeken felicitaties mogen ontvangen voor de manier waarop we werken, zijn we er vrij gerust in. Eigenlijk zijn we zelfs blij met deze inspectieronde. Het zal ons meer bewust maken van onze sterke maar evengoed van onze minder sterke punten. En daarmee kunnen we dan weer aan de slag. Niemand is volmaakt toch?

Omdat de leerkrachten geconcentreerd zijn op deze inspectie zullen er dus wellicht wat minder spectaculaire zaken op het rooster staan en blijven we meer in ons nest.

Er wordt ook niet gezwommen deze week.
Dinsdagochtend zal vooral de kleuterschool op stelten staan: de kerststal voor de deur en sinterklaascadeaus in de klassen!
Donderdag gaan de kinderen van 5B naar het medisch onderzoek in Hoogstraten.
Vrijdag hebben de vijfdeklassers een workshop LABO (leren afval beheren op school).
Voor de eerste graad starten de kerstateliers.

En we sluiten de week af met een eerste appreciatie van onze werking door de inspectie.
Zal het een (ont)spannend weekend worden?

Sunday, November 27, 2016

28 november 2016

De eerste week dat we als volwaardige kinderrechtenschool kunnen starten. Een speciaal gevoel toch wel. Dankjewel voor de overvloed aan cakes en taarten en wafels en hapjes afgelopen vrijdag!

Maandag is ook de startdag van een onderwijskundige inspectieronde voor onze school. Een hele dag lang zullen documenten bekeken worden en interviews worden afgenomen om zo de focus te bepalen waarop de effectieve doorlichting volgende week zich zal toespitsen. We kijken dit met veel vertrouwen tegemoet.
De eersteklassers gaan natuurlijk zwemmen.
De vijfde- en zesdeklassers rijden naar Het Appeltje in Antwerpen voor een voorstelling van B@F.
's Avonds worden de zesdeklassers en hun ouders uitgenodigd door Bert de Kusser, een theatervoorstelling als inleiding bij de lessenreeks over seksuele opvoeding.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Onze vierjarigen hebben medisch onderzoek.

Donderdag is er medisch onderzoek voor 5B en 1B.
De nieuwe BASO-fiche wordt besproken op het CLB.
Er is leerlingoverleg in de lagere school.
Na school vergaderen alle leerkrachten van lager en kleuter.
En 's avonds is het de beurt aan onze ouderraad.

Vrijdag is de grote feestdag! Sinterklaas op bezoek!!!

Dan komt het lange weekend er aan.
Inderdaad, maandag 5 december is een vrije dag voor alle Scharrelaars!

Sunday, November 20, 2016

21 november 2016

Buiten is het bijzonder winderig maar ook binnen de schoolmuren is het zeker niet windstil. Ook deze week weer een goed gevuld programma.

Op onze kleuterspeelwei verscheen in het weekend een prachtig knusse voorleesmobiel.

Maandag sporen de zesdeklassers naar Gent om er het officiële label van kinderrechtenschool in ontvangst te nemen uit de handen van kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen.
Deze dag zal een mijlpaal blijven in de ontwikkeling van onze school.

De secretariaatsmedewerkers van Jong Markdal wisselen gedachten en ervaringen uit op het Seminarie.
De oudste kleuters kunnen lekker wegdromen bij een (voorlees)boek in de bib.
De eersteklassers gaan zwemmen.
Juf Anneleen wordt vandaag in haar klas vervangen door juf Annelies.
Tweede en derde klassen plannen oudercontacten.
Na school is er personeelsvergadering voor de kleuteronderwijzers.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Juf Nicole, juf Greet en de directeur volgen een introductie van ICF (International Classification of Functioning), een algemene standaard die naadloos aansluit op handelingsgericht werken.
Er zijn oudercontacten voor de derde klassen.
Na school is er personeelsvergadering voor de lagere school.
En we besluiten de dag met een feestje voor onze Ecuadoriaanse gasten.

Woensdag zijn er opnieuw oudercontacten voor de derde klas.
Katrien van VVOB begeleidt ons bij het opzetten van het vervolg van ons actieplan scholenbanden.
De kinderen nemen afscheid van de Ecuadoriaanse leerkrachten.
De directeur legt de begrotingsvoorstellen voor aan het schoolbestuur.

Donderdag komt de brandweer langs voor een controle.
Onze Ecuadoriaanse collega's vertrekken terug naar het verre Zuid-Amerika.
Derde en vierde klassen rijden naar Antwerpen voor een theatervoorstelling.
Tweede klassen organiseren nog oudercontacten.

Vrijdag hebben onze kinderen een kinderrechtenkermis opgezet om samen met alle leerlingen van de lagere school en in het bijzijn van de burgemeester en de schepen van onderwijs het heuglijke feit te vieren dat Scharrel vanaf nu kinderrechtenschool mag genoemd worden... en zich ook zo moet/zal profileren in de toekomst. Ook ouders/grootouders zijn welkom.
In de voormiddag vergadert het kernteam.
Juf Marianne volgt een nascholing over interactieve werkvormen.
's Avonds zijn de leerkrachten van de werkgroep pastoraal uitgenodigd op het jaarlijkse feestje van de parochie.Saturday, November 12, 2016

14 november 2016

Tijdens het weekend zijn onze Ecuadoriaanse collega's geland. Zij zullen de volgende twee weken meeleven in onze school. Omdat Scharrel zulke sterke band heeft opgebouwd met deze school en onze school een stuk Ecuador ademt, is dit bezoek wel bijzonder fijn voor onze kinderen.

Deze week volgt juf Greet van de kleuterschool samen met de directeur de cursus 'Effective schools' in Griekenland. Zoals gewoonlijk kunnen jullie dagelijks een verslag lezen via de blog op onze website.

Juf Tinne zal omwille van medische redenen de eerste helft van de week vervangen worden door juf Annelies.
Juf Sara moet ook enkele weken afhaken. Zij wordt vervangen door juf Sanne.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
De vier- en vijfjarige kleuters rijden naar Turnhout voor de theatervoorstelling 'Mijn held' in poppentheater Propop.

Dinsdag volgt juf Tine A. een nascholing over kleuterinitiatief.
Tweede- en derdeklassers gaan zwemmen.

Woensdag organiseert meester Glenn oudercontacten.
Hij zal ook een stagiair voor enkele dagen bij zich krijgen.

Donderdag is er medisch onderzoek voor 1A

En zaterdag op tijd uit je bed want de mensen van de ouderraad brengen honderden lekkere Limburgse vlaaien op hun bestemming!

En misschien kunnen de tweedeklassers die lekker opsmullen na de viering van de naamopgave voor de eerste communie.


Saturday, November 5, 2016

7 november 2016

Genoten van de herfstpauze?
Klaar voor een nieuwe stevige brok.
Juf Tine en juf Veronica hebben hun vakantieweek gespendeerd in een kleuterschool in Shumen, Bulgarije. Hun verslag lees je op de blog via onze website.

Maandag verwelkomen we een tiental nieuwe kleuters. Zij worden verdeeld over de klassen van juf Ann, juf Tine, juf Femke en juf Iris.
Meester Chris is terug paraat.
De eersteklassers gaan zwemmen.
De werkgroep Ecuador stelt een prgramma op voor onze gasten.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Juf Eline komt terug uit bevallingsverlof.
Kriebelmama's lopen langs in de kleuterschool.
Comité van afgevaardigden schoolbesturen steken de koppen bijeen op het Seminarie.
's Avonds vergadert de werkgroep eerste communie en het kernteam.

Donderdag verschijnen de krielmama's in de lagere school.
Er is medisch onderzoek voor de eersteklassers in de namiddag.
In de voormiddag leven deze drie klassen zich uit op kronkeldiedoe.
En als alles goed gaat, komen vandaag onze Ecuadoriaanse collega's aan.

Vrijdag is echt een vrij(e) dag ter gelegenheid van wapenstilstand.
De leerkrachten van de zesde klassen zitten samen met onze collega's uit Neufchâteau om de koppels voor ons uitwisselingsproject samen te stellen.

Sunday, October 23, 2016

24 oktober 2016

Meester Kris en juf Tine nemen hun eigen klas weer in handen na een boeiende week in onze partnerschool in Voru.
De kleuterjuffen organiseren deze week hun oudercontacten.
De kleuters zelf concenreren zich op de veranderingen in de natuur nu de herfst zich volop aandient.

Maandag zwemen de eersteklassers. Meer specifiek nieuws over deze klassen vinden jullie in de maandagbrief.
De directeur vergadert met de collega's van Jong Markdal.
's Avonds nodigen we de zesdeklassers en hun ouders uit op een voordracht 'leren leren'.

Dinsdagzwemmen tweede- en derdeklassers.
Op weg naar  kinderrechtenschool stellen we ons beschikbaar voor een onderzoek hierrond.
's Avonds vergadert de mondiale raad van de stad Hoogstraten in Scharrel en lichten we uitgebreid onze scholenband toe.

Donderdag klopt de schoolfotograaf aan de poort.

Vrijdag rijden alle kleuters naar het bos voor boeiende en leuke activitieten en natuurlijk de bijhorende picknick...als het weer het toelaat.
Op school houden we een veiligheidsrondgang.
De directeur zit samen met alle collega's van de Hoogstraatse basisscholen.
De kinderen brengen hun eerste rapport mee naar huis?
Juf Martine en juf Elien nemen afscheid van de eersteklassers.
Ook juf Annelies haar korte opdracht zit er op.
En dan mag (moet) de riem er een weekje af. We zien mekaar weer op 7 november

Sunday, October 16, 2016

17 oktober 2016

Scharrel heeft in het afgelopen decennium een mooie Europese reputatie opgebouwd. Met de financiële steun van Erasmus+ zijn meester Kris en juf Tine M voor een leerrijke week vertrokken naar onze partnerschool in Estland. Zij zetten er mee het project 'today a reader, tomorrow a leader' in de steigers.

Maandag is dag van de strijd tegen armoede. Om onze steun te betuigen zal er een wit laken uithangen en zal elke leerkracht een wit lintje dragen.
In de kleuterschool maken we kennis met een nieuwe godsdienstmethode.
De zesdeklassers worden de kneepjes van het schaakspel bijgebracht.
In de namiddag werken enkele leerkrachten mee aan de vernieuwing van de Baso-fiche.
De eersteklassers zwemmen.
Na school is er personeelsvergadering voor de lagere school.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
De werkgroep Ecuador buigt zich over het nieuwe actieplan en over het nakende bezoek van onze Ecuadoriaanse collega's.
Na school vergaderen de kleuterjuffen.

Donderdag wordt onze alarminstallatie getest in de kleuterschool.
We schrijven de nieuwe kleuters in vor na de herfstvakantie.
Onze vijfjarigen gaan rollebollen.

Vrijdag gaat de eerste graad verder met zijn keuzeateliers.
De vijfdeklassers krijgen een initiatie in vendelzwaaien.