Sunday, October 16, 2016

17 oktober 2016

Scharrel heeft in het afgelopen decennium een mooie Europese reputatie opgebouwd. Met de financiële steun van Erasmus+ zijn meester Kris en juf Tine M voor een leerrijke week vertrokken naar onze partnerschool in Estland. Zij zetten er mee het project 'today a reader, tomorrow a leader' in de steigers.

Maandag is dag van de strijd tegen armoede. Om onze steun te betuigen zal er een wit laken uithangen en zal elke leerkracht een wit lintje dragen.
In de kleuterschool maken we kennis met een nieuwe godsdienstmethode.
De zesdeklassers worden de kneepjes van het schaakspel bijgebracht.
In de namiddag werken enkele leerkrachten mee aan de vernieuwing van de Baso-fiche.
De eersteklassers zwemmen.
Na school is er personeelsvergadering voor de lagere school.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
De werkgroep Ecuador buigt zich over het nieuwe actieplan en over het nakende bezoek van onze Ecuadoriaanse collega's.
Na school vergaderen de kleuterjuffen.

Donderdag wordt onze alarminstallatie getest in de kleuterschool.
We schrijven de nieuwe kleuters in vor na de herfstvakantie.
Onze vijfjarigen gaan rollebollen.

Vrijdag gaat de eerste graad verder met zijn keuzeateliers.
De vijfdeklassers krijgen een initiatie in vendelzwaaien.

Sunday, October 9, 2016

10 oktober 2016

Jammer genoeg gaan we meester Chris van de eerste klas enkele weken moeten missen. Hij is toe aan wat extra rust en dat gunnen we hem.
Juf Elien zal haar beste beentje voorzetten om  de eersteklassers van meester Chris goed op te vangen.

De eerste klas zal ook een stagiair verwelkomen.

Maandag zwemmen de eersteklassers.
De directeur volgt een infovergadering van het schoolbestuur in Turnhout.

Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Voor de lagere school is er leerlingoverleg met CLB.

Donderdag staat in het teken van fairtrade. Wij, en dan bedoelen we vooaral de kinderen van de derde klas organiseren de Ecuadorbar. Voor een halve euro kunnen de kinderen een boterham met eerlijke choco of een fruitsap van de wereldwinkel aankopen. De opbrengst gaat volledig naar onze partnerschool in Ecuador.
Vandaag staan ook de begrotingsgesprekken ingepland.
In 2A verschijnt ook een stagiair.
In de kleuterschool is er overleg met CLB.
's Avonds vergadert het schoolcomité.

Vrijdag hebben de kinderen van de eerste graad hun eerste atelier, samen met de creatieve inbreng van verschillende ouders.
Onze vierjarigen brengen een bezoek aan de dierenwinkel.

Saturday, October 1, 2016

3 oktober 2016

De stramme spieren na de scharrelloop zijn weer hersteld. We kunnen er opnieuw een weekje tegenaan.

Maandag zwemmen de eersteklassers natuurlijk.
Enkele kleuterjuffen steken de koppen bij mekaar om te brainstormen over de herinrichting van de speelplaats.
De directeur en juf Veronica maken via het Erasmus+ programma van de Europese Gemeenschap kennis met een nieuwe partnerschool in Griekenland waar later dit schooljaar enkele collega's op job-shadowing zullen gaan.

Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
Juf Nicole volgt een uiteenzetting van de politiecommissaris over risicopreventie.
Voor juf Greet B. is er een vergadering over het M-decreet gepland.

Woensdag zetten we de schijnwerpers op de actie 'saved by the bell' die wereldwijd aandacht vraagt voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Als aankomende kinderrechtenschool zullen we deze actie met heel veel gerinkel en de nodige informatie ondersteunen. Vooral de vierdeklassers nemen hier het voortouw.
Bovendien plant onze ouderraad ook een klein feestje naar aanleiding van de 'dag van de leerkracht'. Dankjewel!

Donderdag worden de bijzondere bepalingen doorgenomen met CLB.
De werkgroep To & Maatje die bestaat uit kinderen en leerkrachten komt een eerste keer samen.
Juf Ann J. Volgt een nascholing 'spelenderwijs leren'.
De zesdeklassers krijgen een rondleiding in de bib.

Vrijdag staat er nog een overleg over kansarmoede op het programma.
En zo zijn we bij een nieuw weekend beland...

Sunday, September 25, 2016

26 september 2016

September toont alweer zijn laatste blaadjes.
We sjokken rustig (?) de herfst in.

Maandag zwemmen de eersteklassers natuurlijk.
Weekbrief van de eerste klas kwijt? Lees hem na op onze website.
Juf Myria, de Griekse collega die ons team een half jaar komt verrijken, maakt kennis met de collega's en met de kinderen.
Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
De werkgroep rond To en Maatje zet wat puntjes op de i.
In de kleuterschool passeert Djapo voor een coaching.
Woensdag houden de kleuters hun scharrelloop op school.
Donderdag fietsen de derdeklassers naar de klapekster in Wortel-kolonie voor een rondleiding door een natuur in volle verandering.
En vrijdag springen álle kinderen van de lagere school op de fiets om in Wortel gedurende enkele uurtjes samen met de leerkrachten wat sterke loopstaaltjes neer te zetten of tenminste te werken aan hun fysieke paraatheid. Deze scharrelloop is een sponsorloop waarvan de opbrengst volledig zal besteed worden aan sportieve activiteiten en uitrusting voor onze kinderen. En deze inspanning verdient alvast een eerlijke banaan

26 september 2016

September toont alweer zijn laatste blaadjes.
We sjokken rustig (?) de herfst in.

Maandag zwemmen de eersteklassers natuurlijk.
Weekbrief van de eerste klas kwijt? Lees hem na op onze website.
Juf Myria, de Griekse collega die ons team een half jaar komt verrijken, maakt kennis met de collega's en met de kinderen.
Dinsdag zwemmen tweede- en derdeklassers.
De werkgroep rond To en Maatje zet wat puntjes op de i.
In de kleuterschool passeert Djapo voor een coaching.
Woensdag houden de kleuters hun scharrelloop op school.
Donderdag fietsen de derdeklassers naar de klapekster in Wortel-kolonie voor een rondleiding door een natuur in volle verandering.
En vrijdag springen álle kinderen van de lagere school op de fiets om in Wortel gedurende enkele uurtjes samen met de leerkrachten wat sterke loopstaaltjes neer te zetten of tenminste te werken aan hun fysieke paraatheid. Deze scharrelloop is een sponsorloop waarvan de opbrengst volledig zal besteed worden aan sportieve activiteiten en uitrusting voor onze kinderen. En deze inspanning verdient alvast een eerlijke banaan

Sunday, September 18, 2016

19 september 2016

De zolderrenovatie in de kleuterschool loopt op zijn einde. De juffen kunnen eindelijk op een deftige manier koffie drinken.
Het schooljaar is op gang gekomen. Iedereen is gewend aan het nieuwe ritme.
Maandag gaan de eersteklassers alweer voor de derde keer zwemmen in ons eigenste Hoogstraatse zwembad.
's Namiddag vergaderen de directies van Jong Markdal.
Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Juf Marianne is afwezig door de begrafenis van haar grootvader.
Woensdag komt de politie in de zesde klassen een les geven over geweld en cyberpesten.
Donderdag is er selectief medisch onderzoek.
Vijfde- en zesdeklassers worden warm gemaakt voor de kinderboekenjury.
En veijdag mogen de kinderen alweer een dagje thuis blijven. De leerkachten worden op school verwacht voor een studiedag.
Juf Veronica vertrekt voor het weekend naar Rome voor het derde jaar cursus Hocus & Lotus.
En zaterdag arriveert Myria, onze nieuwe collega uit Cyprus. Meer nieuws hierover later.

Sunday, September 11, 2016

12 september 2016

Zijn we het allemaal al een beetje gewoon ondertussen?
Onze nieuwe klas, onze nieuwe juf of meester, licht aangepaste regels misschien en andere boeken in onze boekentas?
Enfin, deze week krijgen alle ouders op een avond de kans om de nieuwe informatie uit eerste hand te vernemen in de klas van hun kind.
Maandag 2 en 3.
Dinsdag 4, 5 en 6
Woensdag 1
En tenslotte donderdag de kleuters.
De uitnodigingsbrief vinden jullie terug op onze website mocht je deze nog nodig hebben.
En het schitterende weer dat voorspeld wordt zal voorzeker ook weinig aanpassing vragen.
Onze kleuters maken hiervan dankbaar gebruik om een verkeersweek te organiseren met spel, muziek en andere zebrapadenwandelingen. Veiligheid jong geleerd... jammer genoeg niet altijd oud gedaan!
Maandag duiken onze eersteklassers voor de eerste keer écht in het nieuwe zwembad.
En hetzelfde geldt voor onze tweede- en derdeklassers op dinsdag.
Wel even wennen aan de badmuts wellicht.
Op vrijdag maken we dan de officieuze start van ons schooljaar met de startviering voor de kinderen van de lagere school in de kerk.
Enkele andersgelovige kinderen hadden op maandag een vrije dag door hun offerfeest.
O ja, misschien kan er wat hinder zijn bij het binnenkomen in de kleuterschool: een gedeelte van de zolder wordt 'bewoonbaar' gemaakt zodat onze kleuterjuffen tenminste 'op hun gemakske' samen een bakje koffie kunnen drinken...