Sunday, September 18, 2016

19 september 2016

De zolderrenovatie in de kleuterschool loopt op zijn einde. De juffen kunnen eindelijk op een deftige manier koffie drinken.
Het schooljaar is op gang gekomen. Iedereen is gewend aan het nieuwe ritme.
Maandag gaan de eersteklassers alweer voor de derde keer zwemmen in ons eigenste Hoogstraatse zwembad.
's Namiddag vergaderen de directies van Jong Markdal.
Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
Juf Marianne is afwezig door de begrafenis van haar grootvader.
Woensdag komt de politie in de zesde klassen een les geven over geweld en cyberpesten.
Donderdag is er selectief medisch onderzoek.
Vijfde- en zesdeklassers worden warm gemaakt voor de kinderboekenjury.
En veijdag mogen de kinderen alweer een dagje thuis blijven. De leerkachten worden op school verwacht voor een studiedag.
Juf Veronica vertrekt voor het weekend naar Rome voor het derde jaar cursus Hocus & Lotus.
En zaterdag arriveert Myria, onze nieuwe collega uit Cyprus. Meer nieuws hierover later.

Sunday, September 11, 2016

12 september 2016

Zijn we het allemaal al een beetje gewoon ondertussen?
Onze nieuwe klas, onze nieuwe juf of meester, licht aangepaste regels misschien en andere boeken in onze boekentas?
Enfin, deze week krijgen alle ouders op een avond de kans om de nieuwe informatie uit eerste hand te vernemen in de klas van hun kind.
Maandag 2 en 3.
Dinsdag 4, 5 en 6
Woensdag 1
En tenslotte donderdag de kleuters.
De uitnodigingsbrief vinden jullie terug op onze website mocht je deze nog nodig hebben.
En het schitterende weer dat voorspeld wordt zal voorzeker ook weinig aanpassing vragen.
Onze kleuters maken hiervan dankbaar gebruik om een verkeersweek te organiseren met spel, muziek en andere zebrapadenwandelingen. Veiligheid jong geleerd... jammer genoeg niet altijd oud gedaan!
Maandag duiken onze eersteklassers voor de eerste keer écht in het nieuwe zwembad.
En hetzelfde geldt voor onze tweede- en derdeklassers op dinsdag.
Wel even wennen aan de badmuts wellicht.
Op vrijdag maken we dan de officieuze start van ons schooljaar met de startviering voor de kinderen van de lagere school in de kerk.
Enkele andersgelovige kinderen hadden op maandag een vrije dag door hun offerfeest.
O ja, misschien kan er wat hinder zijn bij het binnenkomen in de kleuterschool: een gedeelte van de zolder wordt 'bewoonbaar' gemaakt zodat onze kleuterjuffen tenminste 'op hun gemakske' samen een bakje koffie kunnen drinken...

Saturday, September 3, 2016

5 september 2016

Voilà, de eerste schooldagen zijn verteerd.
Bij de meesten wellicht, hopelijk, met zin naar meer.
Samen maken we er opnieuw een boeiend jaar van.
Samen overwinnen we de onvermijdelijke dipjes.
Samen worden we sterker ... en slimmer.
Juf Lies zoekt voor een jaartje andere oorden op en wordt vervangen door juf Femke.
Juf Noor is wegens ziekte nog uit de running en wordt zo lang vervangen door meester Nick.
En juf Isabel neemt een dag voor haar rekening in 2B, 3A, 3B, 4B en 5B

De eerste maandag staat er natuurlijk altijd voor de kleuters en eersteklassers een kermisbezoek gepland.
De eersteklassers gaan voor de allereerste keer zwemmen in ons eigen Hoogstraatse zwembad. Benieuwd naar de kinderziekten toch...
Dinsdag zwemmen de tweede- en derdeklassers.
De academie woord en muziek stelt haar werking voor.
Woensdag komt een van onze GOn-leerkrachten kennismaken.
Donderdag staat er al een eerste coaching voor de werkgroep kinderrechten op het programma.
En vrijdag stelt Els Van Miert haar zangopleiding voor aan de kinderen van twee en drie.

Saturday, June 25, 2016

27 juni 2016

Ook genoten van 'residentie musica'?
Schitterend wat onze kinderen (en leerkrachten) muzikaal op de mat leggen.
En met zoveel aanstekelijk plezier.

Maandagavond is het de beurt aan de zesdeklassers om hun uit de kluiten gewassen musical op de planken te brengen. Zij nemen afscheid van de lagere school en krijgen  in het bijzijn van hun ouders hun getuigschrift uitgereikt. Met een lekkere receptie na, verzorgd door ouderraad en leerkrachten.
Overdag zijn de eersteklassers nog een allerlaatste keer gaan zwemmen in Zundert. Ook een afscheid na héél vele jaren.
De kleuters houden hun sportdag op en rond de voetbalvelden van MVV.
In de voormiddag spelen de zesdeklassers hun generale repetitie voor alle kinderen van de lagere school.
Juf Lobke geeft met haar (dans)partner enkele voorstellingen voor de eerste- en vijfdeklassers.
En ook in de tweede klas wordt er door de kinderen toneel gespeeld voor de ouders.
Er is een overleg gepland met Stekelbees om buitenschoolse opvang zo comfortabel mogelijk af te stemmen op de school.

Dinsdag vertoeven alle kinderen van de lagere school de hele dag op de Mosten. Mooi weer zou fijn zijn dan. We maken kennis met onze nieuwe klusjesman.
Lea en Cobi worden ter gelegenheid van hun afscheid in de bloemetjes gezet door onze kleuters.
's Avonds voeren de zesdeklassers hun musical nog een keer op voor iedereen die er zin in heeft.

Woensdag worden de diploma's uitgereikt aan onze oudste kleuters. Hun eerste carrièrehoofdstuk in de Schoolstraat zit er op.

Donderdag komt het rapport mee naar huis. En dit is dan de dag waarop de boekentassen twee maanden ver weg op de zolder kunnen geparkeerd worden. Dan is er tijd, veel tijd om te spelen, om te sporten, om een fijn boek te lezen, om een reisje te maken of om gewoon wat te genieten van de zon en van... niks moet! Om 11 uur rinkelt de laatste bel. Kinderen die niet naar huis kunnen, worden tot 's middags opgevangen in de lagere school.

WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL ONTSPANNENDE VAKANTIE EN WE ZIEN MEKAAR WEER OP DONDERDAG 1 SEPTEMBER
(ontaal eersteklassers op 29 augustus en onthaal kleuters op 30 augustus)

Sunday, June 19, 2016

20 juni 2016

Hoogstraten straalde zondag onder de zon. Maakt de wereld toch wel gezelliger.
Hopelijk krijgen we de laatste schoolweken meer van dat want er staan nog verschillende buitenactiviteiten op het programma.

Maandag fietsen de vijfdeklassers naar het bos in Wortel-kolonie om daar de pret van hun kasteelklassen nog even te laten herleven.
De zesdeklassers trekken voor een hele dag avontuur naar Rijmenam om in de bomen te gaan slingeren en met groot risico op nat pak over waterplassen te waggelen.
's Avonds is er bijeenkomst voor de bibjuffen en -meesters.
De eersteklassers gaan zwemmen.

Dinsdag zwemmen de vierde- vijfde- en zesdeklassers.
Tweede klassen hebben oudercontacten.

Woensdag staat de kleuterleerdag op het programma: de oudste kleuters mogen een voormiddag gaan 'leren' in de eerste klas en onze eersteklassers mogen lekker terug gaan 'spelen' bij hun oude kleuterjuffen.
Er zijn ook oudercontacten gepland in de eerste klassen

Donderdag wandelen de eersteklassers naar Hoogstraten voor een bezoek aan het begijnhof.

En omdat vorige week de Hoogstraatse sportdag omwille van dreigend slecht weer is weggevallen, zetten we nu vrijdag onze eigen olympische sportdag op poten voor de kinderen van de lagere school.

Zaterdag en zondag moeten jullie zeker eens komen kijken naar 'RESIDENTIE MUSICA', een musical die wordt gebracht door leerkrachten en kinderen van het scharrelkoor. Kaarten aan 6 euro nog verkrijgbaar op het secretariaat. Locatie: Vooraard 14A


Sunday, June 12, 2016

13 juni 2016

Het einde komt nu wel écht razendsnel dichterbij.
Laat maar komen, denken de meesten natuurlijk, dat betekent vakantie.
En of zij gelijk hebben!
Maar eerst nog even een toetsappel doorbijten en een resem overgangsgesprekken.
En onze kleuters, zij sporten dagelijks voort.
Juf Tine Mariën zal daar jammer genoeg niet bij zijn. Zij herstelt nog van een heelkundige ingreep. Haar kleuters worden ondertussen vertroeteld door juf Lore.

Maandag zwemmen de eersteklassers en ook de oudste kleuters.
Directies van Jong Markdal focussen op de organisatie van volgend schooljaar.

Dinsdag zwemmen 4, 5 en 6.
Enkele vierjarigen hebben nog een laatste medisch onderzoek.
Na school vergaderen de leerkrachten.

Woensdag is nog even lastig voor de lagere schoolkinderen. Zij moeten dubbel voorzichtig zijn en de ingang langs de grote speelplaats gebruiken. Op de sportspeelplaats komt nog even een kraan om de nooduitgang voor de nieuwe klassen aan de achterkant van de turnzaal te installeren.

Donderdag kunnen de nieuwe kleuters voor september zich komen inschrijven.
Na school evalueren de leerkrachten van de lagere school hun traject op weg naar een échte kinderrechtenschool.
's Avonds vergadert de schoolraad en de ouderraad.

Vrijdag moet een feest worden voor de kinderen van de lagere school: zij mogen de hele dag sporten, met locaties verspreid over verschillende Hoogstraatse scholen. Kook alvast maar een groot bord spaghetti voor wanneer ze thuiskomen...

Sunday, June 5, 2016

6 juni 2016

Is de zomer nu écht begonnen?
Lek er wel op afgelopen weekend.
Maar wij gaan alleszins nog drie weken op ons elan door.
De kleuters starten alvast met hun sportveertiendaagse.

Maandag maken we de evaluatie van het afgelopen jaar ' kleur bekennen', een organisatie die ons ondersteunt bij de uitbouw van onze zuidwerking.
De eersteklassers gaan zwemmen in Zundert en ondertussen tekenen we het nieuwe contract met het lokale zwembad.

Dinsdag zwemmen de vierde-, vijfde- en zesdeklassers.
Vnadaag staat er een evaluatie van onze vriend Gloob op het programma die onze zuidwerking in de kleuterschool een gezicht geeft.
Clb houdt zitdag in de lagere school.
Er is medisch onderzoek voor kleuters van 2K.
's Avonds vergadeer het dagelijks bestuur van de ouderraad.

Woensdag is clb opnieuw present in de lagere school.
In de namiddag kunnen de liefhebbers van tweede en derde graad met meester Sander minitennis gaan spelen in Merksplas.

Donderdag bezoeken de derdeklassers het IJsklompke in Meerle.
We krijgen een controle over de vloer in verband met de verkoop van schoolmelk.
's Avonds komen alle schoolcomité's van KOBA Hoogstraten samen op het Seminarie.

Vrijdag staat er bij de Gelmertjes een nieuw overleg gepland over kansarmoede.